Vår visjon

Det er en utopi at vi alltid vil klare å holde

stien vår rein

Vi i Reindyrka Norge tar bevisste valg i vår bedrift for å målbevisst streve etter å holde vår sti ren. Naturen er vidunderlig. Vi ønsker at den skal forbli et vidunder for generasjoner som kommer.

Reinsdyrskinn Reinskinn - Reindyrka Norge

Vi kan se tilbake på tidligere generasjoners forvaltning av naturen. Til urfolk som i alle tider og helt frem til i dag bare tar det nødvendige av ressursene. Ressursene som vi har glede av og som har flere nødvendige bruksområder. Med tanke om å også bevare ressursene til fremtidige generasjoner.

Vi har som mål at turfolk og hyttefolk i større grad skal få øynene opp for naturlige produkter, produsert i Norge, med kvalitet og lang levetid. Av naturen, til glede for oss, med bærekraftig nytte.

Reinsdyrskinn Reinskinn - Reindyrka Norge
Våre produkter kommer i stor grad fra

Nord-Norge

De er som en hilsen fra samene, som gjennom tusenår lange tradisjoner og frem til i dag lager bærekraftige og miljøvennlige produkter av naturens ressurser.

Fremtiden avhenger av oss som er her akkurat nå, hvilke valg vi tar for å bevare et langsiktig og levedyktig samfunn over tid. En natur med et mangfoldig og levende miljø.

Den naturen vi alle har så kjær.